• Imprimeix

Bioètica

Els avenços de la ciència i la medicina aporten grans beneficis a la humanitat perquè permeten curar malalties com mai no s’havia aconseguit fer fins ara. Però, no tot el que és tècnicament possible es èticament acceptable, ni compatible amb una atenció respectuosa que fomenti l’autoresponsabilització en la pròpia salut.

L’atenció respectuosa amb la voluntat dels pacients, els principis ètics que han de guiar la recerca biomèdica o les bones decisions en polítiques de salut pública, són algunes de les qüestions sobre les que reflexiona el Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC).

A la pagina web del CBC es poden trobar aquestes reflexions i recomanacions.

Data d'actualització:  21.02.2017