• Imprimeix

Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament envers les Persones Grans

Aquest esdeveniment, establert el 2006 per la Xarxa Internacional per a la Prevenció del Maltractament a la Gent Gran (INPEA), té l'objectiu d'incrementar la consciència pública sobre la violència i l'abús contra la gent gran, i també de promoure la investigació i la formació sobre aquesta qüestió.

Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) d'octubre de 2015, prop d'1 de cada deu persones grans va patir maltractaments el mes anterior. L'Organització de les Nacions Unides (ONU) estima que entre el 4% i el 6% de la gent gran d'arreu del món ha patit algun tipus d'abús i maltractament.

 

Un problema social mundial

El 19 de desembre de 2011, les Nacions Unides van reconèixer l'abús i el maltractament envers les persones grans com un problema social mundial que afecta la salut i els drets humans de milions de persones i una qüestió que mereix l'atenció de la comunitat internacional.

Segons la Declaració de Toronto per a la Prevenció Global del Maltractament de la Gent Gran (2002), el maltractament envers les persones grans es defineix com l'acció única o repetida, o la manca d'una resposta adequada, que causi danys o angoixa a una persona gran i que tingui lloc dins de qualsevol relació on existeixi una expectativa de confiança (OMS, INPEA 2002).

El maltractament a les persones grans comprèn des d'accions violentes, com ara agressions físiques, sexuals i psíquiques, fins a conductes passives o d'omissió de l'atenció, com la negligència, les quals també repercuteixen negativament sobre el benestar de la persona. Les persones grans són especialment vulnerables als abusos econòmics, és a dir, a l'ús inadequat dels seus fons i recursos per membres de la família o altres persones cuidadores (OMS, 2002).

15 de juny

Data d'actualització:  26.05.2016