L'Enquesta de salut de Catalunya del primer semestre de l'any 2019 ja està en marxa

Torna
Dilluns, 07 de gener de 2019
L’ESCA té com a objectiu conèixer la percepció de la població catalana sobre la seva salut, els estils de vida i la utilització dels serveis sanitaris
El Departament de Salut posa en marxa el treball de camp de l’ESCA, que es durà a terme al llarg del primer semestre de l’any 2019

L'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) és una activitat de caràcter oficial prevista en el Pla estadístic de Catalunya vigent, la qual cosa comporta una garantia de confidencialitat de les dades, que es troben emparades pel secret estadístic (Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya).

Al llarg de l’any s’entrevisten unes 5.000 persones a tot Catalunya, representatives de la població catalana. Un equip d’enquestadors i enquestadores de l’empresa IPSOS, acreditats amb una credencial del Departament de Salut, es desplacen al domicili de les persones seleccionades per entrevistar-les.
 
La selecció de les persones entrevistades es fa de manera aleatòria a partir del Registre de població oficial facilitat per l’Institut d’Estadística de Catalunya. Reben una carta que les informa dels objectius de l’enquesta, del caràcter oficial de l’enquesta i de la necessitat de la seva col·laboració.
 
La informació que recull l’ESCA és molt valuosa, ja que és facilitada directament per la població catalana, i és fonamental per establir polítiques públiques i accions en matèria de planificació sanitària, i per millorar l’estat de salut i la qualitat de vida de les persones. Anualment es disposa de resultats actualitzats.
 
Els continguts de l’ESCA abasten l’estat de salut, l’ús dels serveis sanitaris, els comportaments relacionats amb la salut, així com les característiques sociodemogràfiques.
 
En cas de tenir alguna consulta relativa al treball de camp de l’ESCA, el 061 CatSalut Respon és el telèfon de referència.
El Departament de Salut agraeix la col·laboració de totes les persones entrevistades.
 
Enllaç al Web del Departament de Salut http://salutweb.gencat.cat/esca/
 
L’enllaç conté:
·         La informació general sobre l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA)
·         Les indicacions relatives a la carta que rep la població seleccionada i al desenvolupament de l’entrevista.
·         La carta informativa adreçada a la població seleccionada per contestar l’enquesta.
·         La relació de municipis on es faran enquestes durant el primer semestre de l’any.
·         El contingut dels qüestionaris de l’ESCA.
·         Els resultats d’edicions anteriors de l’ESCA.