Butlletí Salut Catalunya
Departament de Salut
Setembre 2018 #80
Primera unitat terapèutica educativa residencial a Catalunya

L’objectiu principal de la unitat, anomenada Acompanya’m, és promoure la recuperació de cada adolescent o infant per facilitar que torni al seu entorn social i familiar.

Llegiu-ne més

Millora la prevenció dels Trastorns de l’Espectre de l’Alcoholisme Fetal (TEAF)

Afers Socials i Salut reforcen la prevenció i el tractament dels infants i joves afectats. Un estudi pioner revela que el 50% de la mostra dels infants adoptats procedents de Rússia i Ucraïna presenten aquest trastorn, en qualsevol dels seus graus d’afectació.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Pacte de Salut I Benestar de l’Hospitalet de Llobregat 2018-2012

El conveni té per objectiu reduir les desigualtats en salut i potenciar l’atenció comunitària, social i sanitària a l’Hospitalet i la seva àrea d’influència, incorporant la perspectiva de gènere a totes les actuacions.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Tornar a la feina

El retorn a la feina després del període de vacances suposa, en la majoria dels casos, tornar a un entorn de demandes i exigències i a un ritme que fa canviar bruscament els hàbits de les últimes setmanes. Aquí trobareu alguns consells per fer-hi front.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Tornar a l’escola

L'inici del curs escolar és un bon moment per incorporar petits canvis saludables en la vida quotidiana.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Informe Drogodependències SIDC 2017

Prop de 14.000 persones van iniciar tractament per a la seva addicció. L'alcohol continua sent la primera droga en demanda de tractament a Catalunya des de fa 20 anys.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Convocatòria XUEC malalties minoritàries

Les noves xarxes reuniran professionals de diferents centres sanitaris experts en malalties renals i metabòliques hereditàries amb l'objectiu de millorar el model d'atenció d'aquestes malalties apostant per una atenció centrada en la persona.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Ampliació i millora del nou bloc quirúrgic a Lleida

El bloc quirúrgic nou disposarà, en una única planta, de 18 sales d'operacions i 23 places de recuperació postanestèsica. La nova UCI del centre, que està equipada amb tecnologia d’última generació, millora el confort i dona una atenció més humanitzada.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Memòria 2017 del CatSalut

Dades dels recursos de què disposa el sistema sanitari públic i de l’activitat assistencial al llarg de 2017 i un recull de les principals actuacions estratègiques realitzades.

Llegiu-ne més
shadow bottom
La interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya, 2017

L’informe publica les dades relatives a les IVE realitzades en centres sanitaris públics i privats autoritzats a Catalunya. L’any 2017 se n’han dut a terme un total de 19.686, un 0,1% més que l'any 2016.

Llegiu-ne més
shadow bottom
L'Hospital de l'Esperança apropa serveis al barri de Gràcia

La reordenació de serveis dona resposta a les necessitats dels veïns al voltant dels serveis de salut a Gràcia, apropant-los i destinant 1.000m2 a serveis comunitaris de salut.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Integració del PAMEM i el Parc Sanitari Pere Virgili

L’acord permetrà mantenir les condicions de treball d’uns 220 professionals i preservar l’autonomia de gestió de l'atenció primària.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Nou requisits per als establiments AMED

Per obtenir l’acreditació AMED, que promou l’alimentació mediterrània com a model saludable, els establiments hauran d’oferir aigua potable no envasada gratuïta als seus comensals.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Baixes laborals atribuïbles al tabac

Un estudi fet a Catalunya mostra que al voltant d'un 3% dels episodis d'incapacitat temporal de cinc dies o més, a Catalunya, en treballadors que tenen entre 35 i 64 anys són atribuïbles al tabac, amb una tendència ascendent en tots dos sexes.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Compra pública innovadora

Article de l’AQUAS publicat per la revista Annals de Medicina sobre la compra pública d'innovació per facilitar l'adopció d'innovacions al sector.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Desigualtats socioeconòmiques i l'impacte en la salut a Catalunya

L'estudi de l’AQUAS ha estat publicat a la revista Journal of Epidemiology and Community Health i mostra que les desigualtats socioeconòmiques provoquen un deteriorament de l'estat de salut i un major consum i utilització dels recursos i serveis sanitaris.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Informe sobre les pròtesis de genoll fabricades per Surgival

L’objectiu és descriure les característiques dels pacients i els procediments d’intervenció en els quals s’ha implantat una pròtesi de Surgival, i comparar els resultats de les pròtesis amb la resta d’implants de genoll per al període 2005-2016.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Què ha de tenir la farmaciola?

Informeu-vos dels medicaments i del material de cures que hauria de contenir la farmaciola de casa, la de l'escola, la de la feina i la que necessiteu quan marxeu de viatge.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Novetats del Programa d’harmonització farmacoterapèutica

En el marc del Programa d’harmonització farmacoterapèutica (PHF), durant aquest estiu s’ha publicat tota la informació relativa als procediments d’avaluació dels medicaments següents.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Tractament farmacològic de l’MPOC

El CatSalut ha publicat una actualització de les pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la malaltia pulmonar obstructiva crònica.

Llegiu-ne més
shadow bottom
L’ús d’anticoagulants orals en pacients amb fibril·lació auricular

El CatSalut ha publicat les pautes per a l’harmonització de l’ús d’anticoagulants orals per a la prevenció de l’ictus i l’embòlia sistèmica en pacients amb fibril·lació auricular.

Llegiu-ne més
shadow bottom
shadow bottom
@salutcat Salut Imprimeix
Butlletins anteriors | Alta | Baixa | Contacteu
Generalitat de Catalunya · Departament de Salut