Butlletí Salut Catalunya
Departament de Salut
Juliol 2018 #78
Línies estratègiques del Departament de Salut

La consellera va anunciar les línies estratègiques per la legislatura: Reduir les desigualtats en salut per causes socials i de gènere, enfortir l’atenció primària, impulsar l’atenció social i sanitària i seguir potenciant la innovació en salut, són els principals reptes.

Llegiu-ne més

Actualitat

Reforç de professionals per l'estiu

El 83% dels reforços a l'atenció primària es concentraran a la costa catalana per fer front a l'augment de població i millorar la qualitat assistencial. El CatSalut ha publicat les dades de reforç per regions sanitàries. 

Llegiu-ne més
shadow bottom
Nou protocol de seguiment de l'embaràs

S’avança al primer trimestre la detecció de la diabetis en les dones que tenen factors de risc i s’hi inclou uns tests per detectar problemes de salut mental i situacions de violència masclista, i s’elimina el cribratge de la toxoplasmosi.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Enquesta de Salut de Catalunya 2017

Les dones tenen comportaments més saludables que els homes però pitjor estat de salut, L’ESCA també revela que 3 de cada 4 persones de 75 anys i més que viuen soles són dones i aquestes tenen més dependència i unes pitjors condicions de vida per recursos insuficients.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Nova edició del Manual de vacunacions de Catalunya

Vol ser una eina útil per als professionals sanitaris que recomanen o administren vacunes. Recull les actualitzacions del calendari de vacunacions sistemàtiques vigent des del 2016.

Llegiu-ne més
shadow bottom
PINSAP al territori

Un dels seus objectius és portar les estratègies de salut a totes les polítiques a tot el territori. Durant la Jornada del passat 26 de juny es van presentar els projectes realitzats per les 23 comissions tècniques que treballen arreu de Catalunya.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Acords del primer consell de direcció del CatSalut

Durant el consell es van aprovar els estatuts i els convenis per a la constitució d'una nova empresa pública que gestionarà els serveis sanitaris de Berga. També es van aprovar els de la creació del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf, nou organisme que integra els dos consorcis actuals.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Anàlisi de la mortalitat a Catalunya 2016

Hi va haver 63.519 defuncions, un 2,6% menys de defuncions que l’any 2015 (-3,7% dones, -1,5% homes). Els tumors han estat la primera causa de mortalitat i han causat el 28% de totes les morts.

Llegiu-ne més
shadow bottom
La Meva Salut en català, castellà i aranès

Ja està disponible La meva salut (LMS) en totes les llengües oficials a Catalunya: català, castellà i occità aranès. Més de 500.000 persones disposen de la contrasenya per accedir-hi i, mensualment se n’incrementa l’ús.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Voluntats anticipades 2017

Es van registrar 9.251 documents, l’11% de tots els registrats fins ara. Per a determinats sectors de la ciutadania la seva realització ha deixat de ser un fet excepcional.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Novetats del programa d'harmonització farmacoterapèutica

En el marc del Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica (PHF), durant el mes de juny s’ha publicat tota la informació relativa als procediments d’avaluació dels següents medicaments.

Llegiu-ne més
shadow bottom
I Jornada d'actualització i debat de l'Àrea del Medicament

Més de 300 professionals hi van participar amb l’objectiu de promoure el bon ús dels medicaments, en base al seu valor terapèutic i garantint la sostenibilitat del sistema. Al web hi trobaràs el material que es va presentar.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Medicaments i risc de caigudes en gent gran

Aquest article explica quins factors poden provocar caigudes en la gent gran, quins medicaments n’augmenten el risc i per què, i quines mesures poden ajudar a evitar aquest tipus d’accidents.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Què són els excipients?

Aquest article explica què són els excipients, en quins casos s’han de tenir en compte i quines mesures són necessàries per evitar aquests efectes.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Tractament de la malaltia d'Alzheimer

Aquest article explica les pautes que se segueixen actualment per tractar l’Alzheimer, tant els símptomes de la malaltia com els conductuals i psicològics de la demència, els medicaments que hi ha disponibles, com funcionen, com s'administren i quins són els principals efectes adversos.

Llegiu-ne més
shadow bottom
L'Índex de qualitat de la prescripció farmacéutica 2018

Eina del Catsalut que permet mesurar de manera quantitativa i qualitativa la prescripció farmacològica efectuada pels professionals sanitaris de l’atenció primària, comunitària i especialitzada basant-se en cr iteris d’ús racional.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Indicador de cronicitat i ús de medicaments

Actualització de l'any 2018 sobre la Taxa d’incidències de prescripció en pacient crònic complex (PCC) i amb malaltia avançada crònica (MACA). Informe elaborat per l’Àrea del Medicament del CatSalut.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Cirurgia bariàtrica en persones amb obesitat mòrbida

Anàlisi sobre l'eficàcia, la seguretat i el cost-efectivitat de la cirurgia bariàtrica en persones amb obesitat comparats amb el tractament no quirúrgic per mitjà de dieta i/o tractament farmacològic. 

Llegiu-ne més
shadow bottom
Nova recomanació Essencial: Cistitis aguda

La cistitis aguda no complicada en dones sanes no s'hauria de tractar sistemàticament amb fosfomicina trometamol amb múltiples dosis de 3g.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Instrucció sobre els plans de reequilibri

El seu objecte és establir els criteris i procediments per a l’elaboració, l’aprovació i el seguiment dels plans de reequilibri de les entitats del sector públic de salut vinculades al CatSalut.

Llegiu-ne més
shadow bottom
@salutcat Salut Imprimeix
Butlletins anteriors | Alta | Baixa | Contacteu
Generalitat de Catalunya · Departament de Salut