Butlletí Salut Catalunya
Departament de Salut
Maig 2018 #76
Notable per a l'atenció sanitària

Segons el Baròmetre Sanitari de Catalunya, l’atenció hospitalària és el servei sanitari més valorat amb un 7,4, seguit de l’atenció primària, que rep un 7,36. Un dels aspectes més ben puntuats és el tracte rebut pel personal d’infermeria en els serveis d’atenció especialitzada ambulatòria.

Llegiu-ne més

Actualitat

Marc de la participació ciutadana

Una de les prioritats actuals del Departament de Salut és construir un sistema en què la persona sigui i senti que és el centre del sistema. Per aquest motiu, és imprescindible desplegar un nou model de participació ciutadana com un nou principi del model assistencial.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Balanç resposta assistencial d’hivern

Durant el passat hivern s’han atès un 6,6% més d’urgències que en la temporada aanterior, creixent força l’activitat del 061 CatSalut Respon i dels CUAP. Els nous dispositius d’atenció a la fragilitat donen els seus primers fruits i augmenta l’hospitalització a domicili.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Planificació de serveis sociosanitaris

Salut ha plantejat la necessitat de revisar el punt de tall de l’edat, com a variable clau en què es basen els criteris  de planificació dels serveis sociosanitaris i altres possibles àmbits, per tal d'adequar-los a les necessitats actuals i futures de la població.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Impacte de l'impost de begudes ensucrades

Un estudi de la UPF i la UB constata que l’aplicació a Catalunya de l’impost a les begudes ensucrades envasades n’ha reduït el consum en un 22%, cosa que suposa ingerir 107 calories menys per persona i setmana entre els consumidors.

Llegiu-ne més
shadow bottom
El 95% dels nadons, vacunats

L’efectivitat de la majoria de les vacunes incloses en el calendari vacunal és superior al 90% i cada any a Catalunya s’eviten més de 33.000 casos de malalties entre les incloses en el calendari. La cobertura vacunal dels nadons arriba al 95% a Catalunya.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Estrangers residents a Catalunya amb situació no acreditada

Actualment, a Catalunya hi ha 114.573 ciutadans estrangers empadronats no acreditats com a assegurats i beneficiaris ni com a situació especial segons l'RD 1192/2012. El CatSalut ha analitzat d’on provenen, quin és el seu estat de salut i quin ús fan dels serveis sanitaris.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Tractament i supervivència dels pacients amb neoplàsia de pulmó

El càncer de pulmó és un dels càncers més comuns al món i constitueix la primera causa de mort entre els homes i entre les dones de menys de 70 anys. Se n’han analitzat 13.415 casos i s’han estudiat les característiques de la població, els tipus de tractament, l’ús que es fa dels serveis sanitaris i la seva evolució i mortalitat.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Pla de sostenibilitat de la prestació farmacèutica

L’objectiu del Pla de sostenibilitat de la prestació farmacèutica és implementar mesures i actuacions sobre àrees concretes amb un alt impacte potencial de millora, per tal de fomentar un ús racional i eficient de la prestació farmacèutica. Es tracta d’una eina de gestió de la qual es dota el Catsalut per avaluar de manera quantitativa i qualitativa la prescripció farmacològica.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Salut i pobresa infantil

L’estudi de l’AQuAS analitza les desigualtats en salut de la població infantil segons el seu nivell socioeconòmic i conclou que les condicions socioeconòmiques que es viuen en els primers anys de vida es perpetuen més enllà d’una única generació.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Segona edició PERIS

Vint-i-dos organismes de recerca han rebut un ajut del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS). S’han concedit un total de cent nou ajuts amb l’objectiu d’estimular la investigació en l’àmbit dels hospitals i dels centres d’atenció primària de Catalunya.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Els malalts renals a Catalunya

El darrer informe que ha publicat l'OCATT té l’objectiu de donar a conèixer l'evolució i les característiques dels pacients que fan un tractament de diàlisi o que han rebut un trasplantament.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Què cal saber sobre els medicaments per prevenir la malària?

A Catalunya no hi ha paludisme autòcton, tots els casos són importats. A més, en els darrers anys, se n’observa una tendència creixent del nombre de casos. En aquest document trobareu informació sobre els medicaments que s’utilitzen en la prevenció de la malària.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Sort tindrà una nova seu amb serveis de salut mental

L'Associació Salut Mental Pallars disposa d'un nou espai per oferir els seus serveis de suport i col·laboració. L'entitat sense ànim de lucre s'ha consolidat en la línia d'oferir serveis per incrementar l'autonomia personal i la qualitat de vida de les persones afectades per trastorns de salut mental.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Premiat el projecte xarxa sentinella

El projecte d’actuacions en salut pública des de les farmàcies sentinella de Catalunya rep el premi de Correo Farmacéutico al millor projecte de 2017 per contribuir a millorar la professió farmacèutica.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Novetats del Programa d'harmonització farmacoterapèutica

En el marc del Programa d’harmonització farmacoterapèutica (PHF), durant el mes d'abril de 2018, s’ha publicat al web del CatSalut tota la informació relativa als procediments d’avaluació dels medicaments següents.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Nous continguts al Canal Salut

La secció de la A-Z del Canal Salut té nous continguts: la psicosi incipient, els efectes del soroll sobre la salut i la salut bucodental.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Sol·licitud d'avaluació mèdica per talidomida

Es tracta d’un nou tràmit per sol·licitar l’avaluació mèdica per identificar els possibles afectats d'embriopatia per talidomida. El CatSalut rep i revisa les sol·licituds d’avaluació, i les tramet a la unitat diagnòstica de l’Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Nova guia sobre l'ús dels diferents inhaladors

S'ha publicat un nou material-guia adreçat a professionals sobre l'ús dels diferents inhaladors disponibles per al tractament d'algunes malalties respiratòries. Es tracta d'una eina útil i pràctica per sistematitzar la informació sobre els passos de la tècnica inhalatòria durant l’educació sanitària.

Llegiu-ne més
shadow bottom
BIT: Maneig de les reaccions d'hipersensibilitat als antiinflamatoris no esteroidals

Es tracta de la primera causa d’hipersensibilitat a fàrmacs. No existeix cap bateria de proves que permeti saber si un pacient, sense haver tingut mai cap reacció, té al·lèrgia a un o diversos medicaments.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Farmacovigilància: la neuropatia perifèrica

La neuropatia perifèrica és una malaltia del sistema nerviós que consisteix en l’afectació d’un o més nervis perifèrics, i que varia segons la ubicació, l’etiologia, la simptomatologia i la gravetat.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Publicitat de medicaments

La publicitat de medicaments és qualsevol forma d’oferta informativa, de prospecció o d’incitació destinada a promoure la prescripció, la dispensació, la venda o el consum de medicaments.

Llegiu-ne més
shadow bottom
@salutcat Salut Imprimeix
Butlletins anteriors | Alta | Baixa | Contacteu
Generalitat de Catalunya · Departament de Salut