Butlletí Salut Catalunya
Departament de Salut
Abril 2018 #75
Ús de recursos i despesa sanitària dels pacients en residències assistides

S'està definint un nou model d'atenció als pacients de les residències assistides amb l'objectiu de garantir l'atenció sanitària integrada, centrada en la persona i de crear un model equitatiu, proper i segur que garanteixi la qualitat i el contínuum assistencial. El CatSalut ha analitzat algunes de les característiques de les persones que viuen en residències assistides.

Llegiu-ne més

Guia per a la introducció de la perspectiva de gènere en la planificació en salut

Reconeix l'existència de desigualtats socials i l'efecte diferencial sobre el benestar i la qualitat de vida de dones i homes de les polítiques en salut, i proposa la incorporació de l'enfocament de gènere des del procés mateix de planificació com una estratègia necessària.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Alimentació saludable en les màquines expenedores de centres sanitaris

Els centres sanitaris, com a espais de promoció de la salut, de prevenció i d'atenció a la malaltia, han de ser exemplars en l'oferta d'alimentació saludable. Aquesta guia aconsella prioritzar la fruita, les amanides, el menjar integral, l'aigua i altres begudes sense sucres afegits en els punts automàtics de venda.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Ús de recursos i despesa sanitària abans i després d'un ictus agut

El Codi ictus permet donar una resposta ràpida i adequada a aquestes emergències, amb una millora de resultats contrastable. La reducció del temps fins al tractament de reperfusió és vital, ja que és el que determina, en gran mesura, el benefici potencial que se n'obté. El CatSalut ha analitzat l'ús de recursos durant l'any anterior i els tres posteriors a l'ictus, i els costos associats.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Pacients amb sèpsia: descripció i utilització de recursos

El Codi sèpsia busca reduir el temps de resposta del sistema sanitari, afavorir-ne la detecció i coordinar tots els recursos, per tal que el pacient afectat rebi les mesures diagnòstiques i terapèutiques apropiades, en els diferents punts de la xarxa assistencial. El nombre de casos anual de sèpsia incrementa cada any, però en disminueix la mortalitat.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Ús de recursos i despesa sanitària dels pacients en atenció domiciliària

Els serveis d'atenció domiciliària sanitària estan adreçats a les persones que, per raó d'edat, dependència o discapacitat, tenen limitada l'autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària i requereixen atenció sanitària en l'entorn del domicili. El CatSalut ha analitzat alguns d'aquests serveis dels pacients que en són tributaris. 

Llegiu-ne més
shadow bottom
Situació epidemiològica i tendència de la tuberculosi

Per primera vegada, la tuberculosi a Catalunya no supera el miler de casos anuals. L'Agència de Salut Pública de Catalunya assenyala la necessitat de reduir-ne la incidència, ja que, tot i que es pot curar, constitueix la novena causa de mortalitat al món.

Llegiu-ne més
shadow bottom
S'aproven les dades de població de referència del 2018

Aquestes dades són una font d'informació fonamental per dur a terme les polítiques sanitàries del sistema sanitari públic. Totes les regions sanitàries han incrementat el nombre de població excepte la regió de Terres de l'Ebre.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Central de Resultats. Concentració de la cirurgia oncològica digestiva

La concentració de la cirurgia oncològica digestiva d'alta especialització es consolida amb el 100% de compliment en els centres autoritzats en càncer d'esòfag, de vies biliars i en tumor hepàtic primari a l'any 2015. En cirurgia de càncer de pàncrees i metàstasis hepàtiques el compliment és del 99%.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Pla estratègic del Camp de Tarragona

Aquest Pla és el full de ruta que prioritza les actuacions que han de permetre adaptar els serveis a les necessitats de la població. S'ha fet amb la participació d'entitats ciutadanes, de professionals de la salut i dels ajuntaments del Camp de Tarragona.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Pla estratègic del Vallès Occidental

Aquest Pla és el full de ruta que prioritza les actuacions que han de permetre adaptar els serveis a les necessitats de la població. S'ha fet amb la participació d'entitats ciutadanes, de professionals de la salut i dels ajuntaments del Vallès Occidental.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Respecte a la voluntat de les persones amb trastorns mentals

En la darrera reunió plenària del Comitè de Bioètica es va aprovar el document El respecte a la voluntat de la persona amb trastorn mental i/o addicció: document de voluntats anticipades, planificació de decisions anticipada.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Nou Hospital de Dia Mare-Bebè al Clínic

Aquest centre, pioner a l'Estat, està adreçat a mares amb trastorns mentals que acaben de tenir un fill. Una de cada quatre embarassades podria patir un problema de salut mental i una de cada deu pot patir depressió postpart.

Llegiu-ne més
shadow bottom
La zona de la Magòria de Barcelona comptarà amb un centre sociosanitari i amb un CUAP

El sociosanitari tindrà una capacitat superior als 200 llits i es destinarà a pacients crònics, per fer un abordatge multidisciplinari i integrat i el CUAP esdevindrà un nou centre d'urgències de referència per a la població del districte, quan ara s'ha de desplaçar al CUAP Manso.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Digues prou a la LGTBIfòbia

Salut se suma a la campanya per garantir els drets de les persones LGBTI que es promou en el marc del Pla interdepartamental d'actuacions de polítiques LGBTI 2017-2020. La campanya pretén conscienciar dels drets d'aquest col·lectiu i de la possibilitat de fer denúncies si són vulnerats.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Darrers informes d'avaluació i acords dels medicaments harmonitzats

El Programa d'harmonització farmacoterapèutica garanteix l'equitat en l'accés als medicaments hospitalaris i medicaments en recepta en l'àmbit del SISCAT, la millora en els nivells d'eficiència i efectivitat i en el nivell d'utilitat terapèutica, d'acord amb els principis d'ús racional, tenint en compte el marc de disponibilitat i la necessària optimització dels recursos.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Balanç anual del 061 CatSalut Respon

El 061 CatSalut Respon el 2017 ha atès una mitjana de 6.000 alertes diàries, un 11% més que al 2016. Gairebé el 45% de les alertes s'han resolt telefònicament i el 55% han requerit la mobilització d'un metge a domicili o unitat del SEM. Destaca l'excel·lent resposta en els codis infart, ictus i pacient politraumàtic.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Nou CAP a Sant Pere de Ribes

El nou centre Josep Bertran i Miret és un equipament estratègic, innovador i de referència per a Sant Pere de Ribes i substitueix l'antic centre del carrer Sant Antoni Maria Claret.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Monogràfics sobre la participació en recerca

L'AQUAS ha publicat els primers monogràfics en recerca que tracten, d'una banda, sobre com mesurar la participació en recerca dels actors del sistema; i, de l'altra, analitzen si el sistema de recerca en salut està preparat per a la participació i en quines circumstàncies aquesta pot ser efectiva i, en definitiva, aportar valor al pacient i al sistema de salut.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Sistema d'avaluació de la recerca en salut

El model d'avaluació de la recerca del sistema d'avaluació de la recerca i innovació en salut (SARIS) és l'instrument estratègic de la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut per al desenvolupament, seguiment i avaluació del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 2016-2020.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Vídeos del SEM sobre primers auxilis

El SEM mostra als ciutadans com fer primers auxilis amb quinze vídeos didàctics protagonitzats pels seus professionals. L'objectiu és explicar al ciutadà com actuar en una primera intervenció i conscienciar de la trucada al 112 en cas d'emergència.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Primer any de Drassanes Exprés

Més de 3.600 persones s'han fet proves de les principals infeccions de transmissió sexual (ITS) en el primer any de funcionament de Drassanes Exprés i s'han detectat més de 500 casos positius a temps de tractar-los. Qualsevol persona sense símptomes i amb conductes sexuals de risc pot accedir a un circuit de diagnòstic ràpid i accés precoç al tractament de les ITS.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Formació sobre l'ús racional dels medicaments

S'ha iniciat el període d'inscripcions per a la 12a. edició del programa de formació. La pràctica clínica diària i l'ús racional dels medicaments, que es realitza amb la col·laboració de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC).

Llegiu-ne més
shadow bottom
@salutcat Salut Imprimeix
Butlletins anteriors | Alta | Baixa | Contacteu
Generalitat de Catalunya · Departament de Salut