• Imprimeix

Butlletí de Bioètica

Butlletí Bioètica

Té com objectiu contribuir a motivar i estendre la reflexió bioètica entre els professionals sanitaris.

Promotor: Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris (Departament de Salut)
Any d’inici: 2010
Periodicitat: semestral
ISSN:2014-1890

Data d'actualització:  28.02.2017