• Imprimeix

Salut i seguretat infantil al cotxe (2010)

Els objectius principals d'aquesta campanya són:

  • Informar les famílies de la tecnologia que hi ha disponible (diferents grups de sistemes de retenció infantil -SRI- en funció del pes dels infants, i el cinturó de seguretat a partir d'una alçada d'1,35 m) i la manera d'utilitzar-la.
  • Facilitar a les famílies estratègies senzilles perquè els infants acceptin utilitzar els SRI en tots els desplaçaments en automòbil.
  • Donar suport a les activitats preventives que es porten a terme a les consultes d'infermeria i pediatria.


L'ús dels sistemes de retenció infantil (obligatori des de gener de 2004) va augmentar el 2007 fins al 28,8 %. El 2008 en va baixar l'ús i es va situar al 26 % i el 2009 es va reduir novament fins al 23 %. Els casos en què no s'utilitzava cap accessori de seguretat en aquesta franja d'edat (de zero a catorze anys) es va situar el 2009 en el 4 %, un punt més que l'any anterior.

La darrera edició de l'Enquesta de salut de Catalunya va revelar que encara hi ha un ús insuficient dels sistemes de retenció infantil (SRI) entre la població en edat pediàtrica. Tot i que el 91,9 % dels menors de zero a catorze anys utilitzen aquests dispositius sempre que viatgen en automòbil per vies interurbanes, aquest percentatge baixa al 83,4 % en els desplaçaments en zona urbana. A més, s'ha constatat que l'ús de SRI decau en la franja compresa entre els cinc i els nou anys.

A partir de l'estiu de 2010, els professionals sanitaris poden utilitzar aquest material per reforçar les activitats preventives que porten a terme amb les famílies des dels equips d'atenció primària de salut, els serveis de pediatria dels hospitals i altres serveis sanitaris catalans.

Data d'actualització:  17.01.2011

Temes relacionats